News Bits: NAKIVO, Retrospect, OWC, Cisco, & Hitachi