Xbox Series X, Series S India Pre-Orders Open September 22 via Amazon, Flipkart, Reliance Retail